Kies bewust :-) ook in je loopbaan

Werklust Je bent vrouw en je hebt een gezin. kies bewust in je loopbaanDan is jouw werklust regelmatig onderwerp van gesprek, of je wilt of niet. Menig beleidsmaker meent dat vrouwen meer aansporing nodig hebben in hun arbeidsparticipatie. Vorig jaar poneerde Jet Bussemaker dat hoger opgeleide vrouwen te vaak thuis blijven na  het krijgen van kinderen. Deze week vraagt Yves Leterme (OESO) zich af of het massale parttime werken door vrouwen in Nederland (ruim 75%) echt een vrijwillige keuze is of toch noodzaak. Het zou de economische groei in ons land remmen.

Meer of minder? Geluksdeskundige Patrick van Hees schat in dat het vele parttime werken in Nederland er juist aan bijdraagt dat wij een van de gelukkigste landen ter wereld zijn. Balans en succes in je leven worden bepaald door meer dan financieel succes. Hij zou vrouw én man eerder aanbevelen meer in deeltijd te gaan werken dan minder. Dat wordt dus balanceren tussen ‘geluk’ en economische groei.

En de mannen dan? Het CBS heeft veel gedetailleerd cijfermateriaal over werkende moeders. Over parttime werkende mannen minder.  Maar mannen, en met name de wat jongere generaties, zijn méér in deeltijd gaan werken (2012 vs. 2001), een trend die ik ook in mijn eigen omgeving zie. Bovendien is het aantal werkende vrouwen in die periode juist gestegen met 16%. Qua arbeidsparticipatie van vrouwen is er dus wel degelijk sprake van groei. Maar blijkbaar moet het dus sneller en dat legt de druk vooral bij vrouwen neer.

Spagaat Ik zie regelmatig vrouwen worstelen met de keuze tussen tijd voor het gezin in een kleinere parttime baan en ambitie in een baan van minimaal 32 uur. Zij zitten in een spagaat want het liefst zouden ze beide willen. Druk vanuit de politiek hebben deze vrouwen niet nodig. Zij hebben al veel geïnvesteerd in hun carrière en zouden daar het liefst mee doorgaan. Maar ze voelen aan de andere kant ook de behoefte om hun kinderen naar hun eigen gevoel voldoende aandacht te geven in een fase waarin ze dat belangrijk vinden. Een eenduidig antwoord is er niet: het hangt van jouzelf af  waar je gelukkiger van wordt. Belangrijk is dat je de afweging wél maakt, dat je je eigen waarden goed in beeld hebt en een bewuste keuze maakt. En dat je je niet laat meenemen in wat er van je verwacht wordt of blijft hangen in zoals het nu eenmaal gaat. Per levens- en gezinsfase kan je keuze verschuiven, dus blijf regelmatig herijken en opnieuw bekijken én bespreken wat je wilt!

Afstemmen Dat je in je relatie met enige regelmaat de situatie zou moeten bespreken en afspraken maken over taakverdeling en carrière moedigt ook minister Bussemaker aan (18/3/2014 in Koffietijd). Per fase samen bekijken wat je aankunt en afstemmen is het devies. Mijn echtgenoot hoefde 10-15 jaar geleden nog niet aan te komen met een dag minder werken. De jonge vaders van vandaag werken met veel meer gemak een dag minder. De mogelijkheden in de afstemming tussen man en vrouw aan de keukentafel zijn hierdoor verbeterd.

Vrouwen naar de top Vrouwen gebruiken echt wel de mogelijkheden die ze hebben:

  • in het wetenschappelijk onderwijs zijn meer vrouwen dan mannen te vinden (bron: CBS)
  • recent was in het nieuws dat jonge vrouwen voor het eerst meer verdienen dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie
  • bij generatieonderzoek lijkt het er op dat in de jongste generatie (generatie Z, vanaf 2000) vrouwen de leiding gaan nemen (bron: Aart Bontekoning).

Laat die vrouwen nu maar gaan, dat komt echt wel goed! Intussen wens ik iedere vrouw toe dat zij bewust stilstaat bij haar eigen wensen en waarden en zichzelf als leidraad neemt bij haar eigen persoonlijke keuze.

 

Geplaatst in Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*