Wie bepaalt jouw work/life balance?

Het blijft een veelbesproken onderwerp, de balans tussen werk en privé. In tegenstelling tot een jaar of vijftien à twintig geleden is stoppen met werken als je kinderen krijgt nauwelijks nog aan de orde. Je zou dus zeggen dat we er wel mee hebben leren omgaan, met de combinatie werk en gezin. En praktisch gezien is dat ook zo: het aantal parttime banen was tot voor kort groeiende, mannen nemen een groter aandeel in het reilen en zeilen thuis en er zijn steeds meer vrouwelijke veelverdieners. Optisch gezien gaan we vooruit, maar van binnen blijft het wringen.

PageLines- Balanswerkenpriv.jpgLean in Onlangs verscheen het boek van Sheryl Sandberg, topvrouw bij Facebook, waarin ze betuigt dat het de schuld van vrouwen zelf is dat ze nauwelijks aan de echte top komen. Er bestaan wel barrières maar vrouwen doen er zelf te weinig aan om ze te slechten. Topbaan en gezin combineren, het is te doen, zegt ze. Maar vrouwen veroordelen elkaar onderling om hun keuze en houden elkaar daarmee gevangen. Je doet het nooit goed, als parttimer niet omdat je je talenten te weinig benut, als carrièrevrouw omdat je je gezin tekort doet.

Nu is het wel degelijk zo, betoogt ook Sandberg, dat je ‘niet alles kunt hebben’ en dat bij de keuze voor een topfunctie offers gebracht moeten worden. Kies je voor een topbaan waarbij je extra energie moet steken in de combinatie werk en gezin of toch voor een parttime functie, waarbij je je moederschap en talenten kunt combineren?

Beïnvloeding Keuzes hierin zijn niet goed of fout. Jijzelf bent de enige die kunt bepalen wat voor jou belangrijk is. Maar pas op, daar zijn de oordelen van ouders, partner en onze verdere omgeving. Al snel verwarren we deze meningen met ons eigen innerlijk kompas. Opeenvolgende generaties hebben hier al dan niet bewust te maken met invloeden vanuit de tijd waarin ze opgroeiden.

Generatie X Ben je geboren als lid van deze generatie, dan ben je (misschien onbewust) gaan werken met in je hoofd de impliciete boodschap van je ouders: jullie hebben de kansen, jullie moeten het beter krijgen dan wij het hadden! Een opdracht die voor jouw generatie nog niet zo gemakkelijk te realiseren was in de crisis van de jaren tachtig. Gelukkig hielp de bloeiende economie van de jaren negentig en begin van het millennium mee omkonden constateren dat het hen materieel gezien goed ging, gingen veel X-ers zichzelf vaker afvragen wat ze zelf nu echt wilden.

Y- generatie Ben je van de Pragmatische of Y-generatie, die daarop volgde, dan heb je waarschijnlijk van je ouders geleerd bewuste keuzes te maken. Niet dat kiezen makkelijk is, want er is ook zoveel. Hart en hoofd zijn voor jou beiden heel belangrijk en je wilt een keuze maken die echt bij je past. En als het niet meer past wil je ook veranderen, van baan en/of werkgever, zorgen dat het weer klopt

Einstein Ben je 27/28 of jonger dan ben je van de jongste generatie op de werkvloer, generatie Einstein. Je hebt nog in mindere mate te maken met de combinatie met een druk gezinsleven. Je bent opgegroeid in welvaart, dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend voor je. Daarom kies je ook bewust voor inhoud, werkplezier en hoe je je kunt ontwikkelen in een baan.

‘Liever werk ik minder en verdien ik ook minder’ (man, 29 jaar).

Top? Waarden rond de balans tussen werk en privé verschillen dus per generatie en komen ook op de werkvloer tot uiting. X-ers bijvoorbeeld kunnen zich er vanuit hun vaak sterke plichtsbesef over verbazen hoe jongere collega’s hun prioriteiten tussen werk en andere zaken stellen. Enerzijds is het door de tijd en generaties heen eerder regel dan uitzondering geworden om te blijven werken in combinatie met een gezin, anderzijds zien we dat jongere generaties sterker gedreven worden door andere waarden, die wellicht de keuze voor een topbaan beïnvloeden. Het wordt misschien nog wel moeilijk om het streven naar een meer gelijke verdeling tussen man en vrouw in de top te realiseren.

Check Topcarrière of niet, het is aan ieder zelf om te bepalen hoe je balanceert tussen werk en de rest van je leven. Blijf gedurende je hele loopbaan bij jezelf checken of je voor jezelf de juiste koers vaart. Weet wat je gelukkig maakt en houd daarnaast je belangen op lange termijn in de gaten. Illustratief is het verhaal van Erin Callan, voormalig CFO van Lehman Brothers, in nrc.next Carrière van 20 maart 2013. Zij vertelt hoe haar vroegere grenzen tussen werk en privé vervaagden tot alleen het werk overbleef.

Wijsheid Tot besluit een vooruitblik vanaf de achterlijn van het leven, met enkele uitspraken die Bronnie Ware optekende van de stervenden die zij begeleidde in ‘Als ik het leven over mocht doen’. Op 4 stond ‘zou willen dat ik in contact was gebleven met vrienden’, op 2 ‘ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt’. En op 1: ‘had ik maar de moed gehad trouw te blijven aan mezelf in plaats van aan de verwachtingen van anderen te voldoen’. (Bron: Flow Magazine 2 2013). Zo belangrijk is het luisteren naar die ‘inner voice’. Succes met het luisteren én handelen daarnaar!

Getagd met ,
Geplaatst in generatie, generatie Einstein, loopbaan, pragmatische generatie, Uncategorized

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*